Ons werk

Expertise

 • Wijk-, netwerk- en probleeminventarisatie;
 • Participatief Actieonderzoek: het initiëren, ontwikkelen, implementeren en evalueren van passende (beweeg)zorg op wijkniveau;
 • Gastlessen
 • Lezingen
 • Ondersteuning en facilitatie samenwerkingsverbanden

Ervaring

 • Wijkanalyse Almere Buiten 2020
 • Wijkanalyse Almere Haven 2020
 • Almeers Preventieakkoord 2021
 • Samenwerkingsverband Fysiotherapie Almere
 • Paramedisch Platform Almere
 • Participatief Actieonderzoek Almere Buiten 2021-2022 | zelfmanagementondersteuning bij COPD
 • Participatief Actieonderzoek Almere Haven 2021-2022 | Fysieke inactiviteit bij obesitas
 • Lezing ‘Wijkgericht samenwerken op het gebied van beweegzorg’ | Dag van de Fysiotherapeut 2022